VirSCAN VirSCAN

1, You can UPLOAD any files, but there is 20Mb limit per file.
2, VirSCAN supports Rar/Zip decompression, but it must be less than 20 files.
3, Aplikace VirSCAN může skenovat komprimované soubory s heslem 'infected'nebo'virus'.

Language
Server load
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

Same SSDEEP files scan history

Scan Result

Check Date Detect Rate File Name
1 2019-12-11 05:57:02 36%(18/49) File name not allowed

The last 10 SSDEEP values

ssdeep File Type Check Date
1 48:qYR1x9+mn+0GMFuXI8noTGfAVZVr5l5HdFOXrxbiP9RV92Hk6:qYTxYU+0GM3y4VJObx29RVsk6 text/plain 2020-02-17 19:59:42
2 768:QVTI2kJY6eFMOShP6G67BybW9Sbh9Sb0:iI2OY6eKOShP6G67aWC application/x-dosexec 2020-02-17 19:59:32
3 1536:YjV8y93KQpFQmPLRk7G50zy/riF12jvRyo0hQk7ZSza:c8y93KQjy7G55riF1cMo03Uza application/x-dosexec 2020-02-17 19:58:41
4 12288:jAIgAdq4fwq2rGb2VZo2yF9igjfsIfK+9KE4:Pq4oqOersCrw application/zip 2020-02-17 19:58:31
5 768:prXUhyYBvycVx+H+/VpFNOuvSPexqmbnYMlZ895cur:prV4tVIHaFnwNoYMkcy application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 2020-02-17 19:58:21
6 12288:DJMNOQYq16/20/BYdgmBQ5wL8u21a2CZhNxLo+ghB5Krnj3:DCOQo20aumBawgu24loNhBIH3 application/zip 2020-02-17 19:58:11
7 24576:2NUpb7QvqNIciPghUgJt7R0lx4WP9Ly8rNOMd62/de:x7Qi5dhUgJt7RFWly6kcU application/x-dosexec 2020-02-17 19:58:01
8 48:hgiHnGocH9cCqsOIyoM4ux2RW1h1tDSfL0J/8zQC3gLmDPnL:nHZcHksyozItDEiguK application/x-7z-compressed 2020-02-17 19:57:57
9 24576:RAHnh+eWsN3skA4RV1Hom2KXMmHapLUsQ51:oh+ZkldoPK8Yap61 application/x-dosexec 2020-02-17 19:57:42
10 768:f4DeD/7uQQruOMXrfUkZcwRBV1oYmZgLoXnNTFQn2NzeX7F:CeD/7uQQruPXrfUkZcwRBV1oYPLoXTQ7 text/html 2020-02-17 19:57:32