VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

MD5: 23e9598ee8c0978e89c4dd3de4f80ce0
SHA1: f07d23365bd1bc9781f1f03b5c852edc85f6bb15
SHA256: 0019183c0efbef670c997b72caa81b1880a085bef3e3550a96467e54ab520788
SSDEEP: 98304:Lwl104HULsVLjk9S6eACq9Z6E2UwW/IDRyHhKP:LKN0L1eACq9L25W/zHkP
ขนาดไฟล์: 4002065 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-12-11 04:56:31 16%(8/49) 23e9598ee8c0978e89c4dd3de4f80ce0

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ