VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-02-20 20:33:11 28%(14/49) Win10一键永久激活(数字权利).exe
2 2019-11-01 13:09:23 32%(16/49) Win10一键永久激活(数字权利).exe
3 2019-08-31 23:20:04 30%(15/49) win10一键永久激活(数字权利).exe
4 2019-08-24 15:47:42 30%(15/49) Win10一键永久激活(数字权利).exe
5 2019-08-18 16:02:04 30%(15/49) Win10一键永久激活(数字权利).exe
6 2019-08-02 12:35:31 30%(15/49) Win10一键永久激活(数字权利).exe
7 2019-07-18 12:45:04 32%(16/49) Win10一键永久激活(数字权利).exe
8 2019-06-04 22:07:18 32%(16/49) Win10一键永久激活(数字权利).exe
9 2019-06-01 20:16:23 32%(16/49) Win10一键永久激活(数字权利).exe
10 2019-05-19 21:07:59 32%(16/49) Win10一键永久激活(数字权利).exe
11 2019-02-25 16:27:16 32%(16/49) Win10一键永久激活(数字权利).exe
12 2019-02-10 00:41:05 29%(14/48) Win10一键永久激活(数字权利).exe
13 2019-01-20 17:31:13 27%(13/47) Win10一键永久激活(数字权利).exe
14 2018-12-10 00:32:32 21%(10/47) Win10一键永久激活(数字权利).exe
15 2018-12-08 08:37:02 19%(9/47) Win10一键永久激活(数字权利).exe
16 2018-12-07 23:58:37 19%(9/47) Win10一键永久激活(数字权利).exe
17 2018-12-07 21:17:50 19%(9/47) win10一键永久激活(数字权利).exe
18 2018-12-07 13:27:20 19%(9/47) Win10一键永久激活(数字权利).exe
19 2018-12-06 08:18:13 19%(9/47) Win10一键永久激活(数字权利).exe
20 2018-12-06 00:46:21 19%(9/47) Win10一键永久激活(数字权利).exe
   1 2  Next»

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ