ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-01-29 04:54:31 55%(27/49) d6a7c2d773b0d46272ddde8535d1e1d6

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ