VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

MD5: 599c5a4e3cd5a5b5c86fee8f4f551ab0
SHA1: 63e0400aaa578e45964e216246737ee5d54e0f81
SHA256: 8a7a61c2f9839717252727d79e188ff08b0987e308e673c2d66556e465b61433
SSDEEP: 24576:zMKuV56HE1fGvondVHaiQPQUG+u7agh1IGYD+D7:zMKVk1d8UOd+D7
ขนาดไฟล์: 1157320 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ