VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

MD5: 57a05b0397492f8c6307cb87d81373b9
SHA1: 4aec7483b0c3fbd5b9695e3b6657edf7a897211c
SHA256: e6bae45131144b699ddc7d071d14e269c7309741ab01139bf1ee8a21de5629f6
SSDEEP: 24576:m1oibvd3+CKAOGovvhPeqrmJ8C7FYoW0:SoibFBrgXlPri86uo
ขนาดไฟล์: 978432 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-05-31 07:00:42 30%(15/49) File name not allowed

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ