ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-02-20 23:57:38 14%(7/49) not.exe

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ

ssdeep ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 24:83UjEpFqcaQf76bAp0AO41VlPCS1wSKqSVws4o0cs4o0BBJHIniK:8GEDqcpHR1VlP2deoxogHUiK application/octet-stream 2020-05-30 13:00:31
2 96:HPQ0sE4tTLeN4U8rMJXZ6JUgAcgMnm8YKJgEb1ZyHw:HovTLeNCIJXsJMAnZf+Q application/octet-stream 2020-05-30 13:00:05
3 49152:HB7DB7MR1iYd9rfAoiyYRYoiU6vkzmg34bnDJuYqmOQUnkNxwlUVfNqVpbade:HB7DB7MRv9r9iyBK2DJmmZUnMZxpE application/zip 2020-05-30 13:00:02
4 98304:haECxmf7t9TIw3IFbyhAnfzljTngT0NQpotk4pmd5k3i:halxy7t9TIwsbbfGTSQpoWK3i application/x-dosexec 2020-05-30 12:59:41
5 1536:9FwuC+GCFHsoYpfkmlzgKZbMbQcKy4jgRtLbXneZCgCgR:JGCGoYh+KpMbtHghr application/x-dosexec 2020-05-30 12:59:31
6 12288:0KokH4XjlWj8Yz5KokH4XjlWj8YzhKokH4XjlWj8Yz/:OkHaIjkHaIHkHaIF application/x-dosexec 2020-05-30 12:59:21
7 6144:Xl57vNl57Jl57vNl57olM03qTZHFuy5DFj47+ur:X/bN/1/bN/cO03qTZHFuyRFj47+s application/x-dosexec 2020-05-30 12:59:11
8 96:U1vRHNUrg2Ro/R+0P71vGRobsRobwpK1vhRobSdF1vzRobKRobFpgP71v+RobyRR:UZRNUc2RiR+EZGR+sR+6KZhR+2FZzR+b application/octet-stream 2020-05-30 12:59:01
9 12288:JYK8rRZuF7SjW5D5BM2xvKmAtxqyr60y9VUXrofmGOoAU0u7I9UoSKKzNv7aO6:WK8nuFpDFxyl2h96X0ftN7AUnNv7aO6 application/octet-stream 2020-05-30 12:58:38
10 12288:dXCNi9BTddN88DfvVslrZ9wx9mOoP1XSWqVj3Kbnam8Gkh+:oWhvFpyQjW1CPDK7T3 application/x-dosexec 2020-05-30 12:58:31