VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-12-09 14:57:31 57%(28/49) File name not allowed

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ

ssdeep ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 24576:ZMB1qNrdpmNcGbA7cg7BI/kiiVYIhgjW2x4em80kXarie:yqbpmNxbAfu/qShjW2z0vrie application/zip 2020-02-25 18:59:11
2 6144:9ajdMJb6SqIqOq2eJCdlCgyVQr1uonNdO+bfPcvcDFQ8emC4:+2JbM2yYl9yqPNb0NmC4 application/x-dosexec 2020-02-25 18:59:01
3 1536:KQzuo+5Inh75IrIbyr1qFqrqdqnqq3aqzqhq7qZqcblqqqwqcq8qcPBq/q9qjq/v:luo+5Inh755bS8U8 application/octet-stream 2020-02-25 18:58:41
4 1536:8h7xsCKosi5pzjIcdRiTpqMGxs3Gdwp82:8EhWbcpqIGdM82 application/x-dosexec 2020-02-25 18:58:31
5 3072:5kmDGB5USK5276ZaC+PZdILEL81DOBvbQl3SPv+ThKb45:5fY5UUzqELAlw45 application/x-dosexec 2020-02-25 18:58:21
6 3072:mR4jdNqTqHLklZpb4RrRDFBI/cMrnTS4y3NkEjbvjuC8xVkxRQjZ3phRrbhogmQ+:gafcEHI/prnm4y3NjTjuC8xOcxphLmQ application/x-dosexec 2020-02-25 18:58:11
7 24576:PEKKYJkwrsrIZmDw96H0/XV9JJd3n+Otv2K5iP7iQ96H0/7:PYcM9HClOyCPOdHC7 application/x-dosexec 2020-02-25 18:58:01
8 24576:LZGymrzmi3CyD7Bs2oZopVl5xmgc7yMxCcZlzUEVvK/j+XWx:N7mvV1IopVlTmL7ywvUUvcj7 application/x-dosexec 2020-02-25 18:57:41
9 6144:mbddzZTJw8VFfRnJGhTIGBUMvzV2NX61gGC0CncwzTzFFGoPLygDeqOJTP3NK1Nx:ApnfRnJGSUUg+6fSf7Gos20 application/x-dosexec 2020-02-25 18:57:32
10 192:ElVZHCkA26xd3Q4JRveuTtMy47R/Ga0kVhFuPwf8Pn9wHHyJNC:EJvVGaRF8I8g text/html 2020-02-25 18:57:22