VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

MD5: 06e18b3ca0aa6cfa91cda7b9f2059b56
SHA1: e7a5b9bdc24164ad5688e937c3115d22b8054626
SHA256: b058b958fa5ab640248207210de93e7c9c9e45f3195b64ff2b54b59797a3710b
SSDEEP: 192:I2ckPrcDOpiuVrnlYJLLLTTmWPId+uDm:I2cIrGuiPLTCjd+y
ขนาดไฟล์: 8704 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-04 13:55:01 26%(13/49) 06e18b3ca0aa6cfa91cda7b9f2059b56

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ