VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

MD5:
SHA1:
SHA256:
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: byte
ประเภทของไฟล์:

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ

ssdeep ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 98304:A5ExkBts1jHG9Q+JU/1yTOVeJXeU1lK3/Q:cExas1V+JU/1yTOViXeU1lK3/ application/octet-stream 2020-03-30 13:00:20
2 393216:tkF5QVLoYCObeBsA2lNrPzGh/JiQwMTLV5sRMWYhv2xlY6OWb:tq+VLXkBsBGhgJiVWRMWYhv2xlY6f application/x-dosexec 2020-03-30 12:59:10
3 1536:/erLdgzLqNourXYXRxINGx2xfUH35RVzLxn2VPR8YdgkaOMLxn2VPR8YdgkaqbhK:mrJ/wsNGgdc3FhYhMhYhnbhbe759 application/pdf 2020-03-30 12:59:02
4 12288:+O4rfItL8HP5JI7XYU3l26KrkwrqR427:+O4rQtGPgXLwuRX application/x-dosexec 2020-03-30 12:58:41
5 1536:Ov3B4009cDWipsyqbEJUMtxajxuZpr+zgWrxm/MBgyUXjw9U7drj6a:kWL9cPyZngWrcNjwqpX6a application/zip 2020-03-30 12:58:31
6 3:wZt:wj text/plain 2020-03-30 12:58:29
7 98304:hu99VL6JVg1fFi2KyZbd3ZjLUcQRJKwCF62gxzkzK7KRIcpoAP5ER:hu74JapF3KQdtQSFEzke7xcpZW application/x-dosexec 2020-03-30 12:58:24
8 768:1uEowLQiNSaFnMmbQWbgw8YHdA8AIFEBUmwP6ECSDjPkfzdzm0O6L8K794vzO/td:PLNqJP/9l7dy0O2CbO/t1opId4TG6MH application/x-dosexec 2020-03-30 12:58:21
9 1536:AsC478MoCwvVrOlCLlUt1uYOuQPWoCkejoHMZ:As77w1OlWUt1uxuiWoYoY application/x-dosexec 2020-03-30 12:58:14
10 49152:1BHvplKsCEqao8cfbmqJAHYiRqFMTixJgS:/HzKsC+bGZAHYyG application/x-dosexec 2020-03-30 12:58:02