VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

MD5: 1a2320014a627947b5419f48d3472641
SHA1: f587e7394d44cef993fcf287bdf62775c843d677
SHA256: 4317849301a9d1a16c06b5ec4b85af7db566374445c84c74caa7f1ec87097f99
SSDEEP: 12288:z4tXC3EDwKtWgHC+ElRXkc9edUG7TMttN2A:YC3WwWC+ElLedUATu32A
ขนาดไฟล์: 665088 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-12-10 23:57:01 8%(4/49) File name not allowed

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ