VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SSDEEP เดียวกัน

MD5: d0b2b2ccb3f2ee82d69b8ed4975e9669
SHA1: 4e440533ccac9b1c0de3d1ab6f64eaf935c92cea
SHA256: 53483f54d0e423b70fb8c902109f8c255fe06e0fdd8f2070e326743bd9ca3219
SSDEEP: 12288:4sU1EcHguBuLEah0zyZCf0Ag/goTVelc:4d13AuB3y0kCsAg4oTVea
ขนาดไฟล์: 747008 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-12 08:49:11 28%(14/49) d0b2b2ccb3f2ee82d69b8ed4975e9669

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ